Skip to main content

Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide an Chiste Spear

Dáta éifeachtach: 07/025/2023

Déanann na Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide seo agus ár bPolasaí Príobháideachais (le chéile, an “Comhaontú” seo) cur síos ar na téarmaí agus na coinníollacha ar a ndéanann Saoirse agus Solas, neamhbhrabúis 501(c)(3) gnó mar The Spear Fund, le hoifigí ag 565 THIAR 465 THUAIDH, STE 150, Providence, UT 84332 nó tugann ceann amháin nó níos mó dá chleamhnaithe (le chéile, “Spear Fund,” “we,” “us” nó “our”) rochtain duit ar https://thespearfund.org nó ar aon láithreán gréasáin nó seirbhís ghaolmhar ina bhfuil an Comhaontú seo nasctha nó tagartha (le chéile, na “Seirbhísí”).

Sula bhfaigheann tú rochtain ar na Seirbhísí agus sula n-úsáideann tú iad, léigh an Comhaontú seo go cúramach toisc gur comhaontú dlíthiúil é idir Spear Fund agus tusa.

TRÍ ROCHTAIN A FHÁIL AR NA SEIRBHÍSÍ AGUS IAD A ÚSÁID, DEARBHAÍONN TÚ:

 • TÁ AN COMHAONTÚ SEO LÉITE AGUS TUIGTHE AGAT;
 • COMHLÍONFAIDH TÚ AN COMHAONTÚ SEO; AGUS
 • TÁ TÚ AR A LAGHAD AOIS AN TROMLAIGH DHLÍTHIÚIL I D’ÁIT CHÓNAITHE AGUS AR SHLÍ EILE INNIÚIL GO DLÍTHIÚIL CHUN COMHAONTÚ DLÍTHIÚIL A DHÉANAMH

Mura n-aontaíonn tú le haon téarma den Chomhaontú seo, ná húsáid na Seirbhísí le do thoil.

1. Athruithe ar Théarmaí

Tá Dáta Éifeachtach an Chomhaontaithe seo leagtha amach ag barr an leathanaigh gréasáin seo. De réir mar a chuirimid gnéithe nua leis, féadfaimid an Comhaontú seo a athbhreithniú nó a fhorlíonadh. Cuirfimid réamhfhógra ar fáil duit maidir le leasuithe ábhartha ar an gComhaontú seo. Ní dhéanfaimid athbhreithnithe a bhfuil éifeacht chúlghabhálach acu mura gceanglaítear orainn go dlíthiúil é sin a dhéanamh nó úsáideoirí eile na Seirbhísí a chosaint. Is ionann d’úsáid leanúnach a bhaint as na Seirbhísí tar éis an Dáta Éifeachtach agus glacadh leis an gComhaontú seo, arna leasú. Amhail ón Dáta Éifeachtach, glacann an Comhaontú leasaithe ionad gach leagan nó comhaontú, fógra nó ráiteas roimhe seo faoin gComhaontú seo.

2. Téarmaí Breise

D’fhéadfadh gnéithe áirithe de na Seirbhísí a bheith faoi réir téarmaí breise (“Téarmaí Breise”) a chuirtear i láthair i gcomhar leo. Beag beann ar an gcaoi a gcuirtear i láthair duit iad, ní mór duit aontú le Téarmaí Breise sula n-úsáideann tú gnéithe na Seirbhísí lena mbaineann siad. Mura sonraítear a mhalairt i dTéarmaí Breise, tá na Téarmaí Breise go léir corpraithe sa Chomhaontú seo. Mura n-aontaíonn tú le Téarmaí Breise, ní ceadmhach duit na Seirbhísí lena mbaineann siad a úsáid. Tá feidhm chothrom ag an gComhaontú seo agus ag Téarmaí Breise ach, má bhíonn aon Téarma Breise ar neamhréir le haon fhoráil den Chomhaontú seo, beidh forlámhas ag an Téarma Breise do na Seirbhísí lena mbaineann na Téarmaí Breise.

Ionchorpraithe sa Chomhaontú seo tá Beartas Príobháideachais an Chiste Spear. I gcás coimhlint idir na Téarmaí seo agus an Polasaí Príobháideachais, rialóidh na Téarmaí seo, ach amháin a mhéid a thoirmisctear a mhalairt le dlí.

3. Ábhar an Chiste Spear

Coinníonn an Ciste Spear agus a cheadúnóirí teideal iomlán agus iomlán ar gach faisnéis agus ábhar a sholáthraítear ar na Seirbhísí nó tríd nó a chuirtear faoi bhráid na Seirbhísí, lena n-áirítear aon saothar ealaíne, grafaicí, téacs, gearrthóga físe agus fuaime, trádmharcanna, lógónna agus ábhar eile (le chéile, “Ábhar Ciste Sleá”). Is trádmharcanna de chuid Spear Fund nó a chleamhnaithe iad na hainmneacha “The Spear Fund” agus lógónna comhfhreagracha agus trádmharcanna eile a úsáidtear sna Seirbhísí agus ní fhéadfar iad a úsáid i dtaca le táirgí nó seirbhísí daoine eile ar bhealach ar bith ar dóigh dó mearbhall a chruthú. Is leis na húinéirí faoi seach gach trádmharc eile nach bhfuil faoi úinéireacht an Chiste Spear atá le feiceáil sna Seirbhísí.

Má aontaíonn tú leis an gComhaontú seo (chomh maith le haon Téarmaí Breise), ansin is féidir leat Ábhar Ciste Spear a íoslódáil, a phriontáil agus / nó a chóipeáil le haghaidh d’úsáid phearsanta féin amháin.

Ach amháin i gcás ábhar atá san fhearann poiblí nó mura dtugann an Ciste Spear údarú i scríbhinn duit é sin a dhéanamh, ní fhéadfaidh tú:

 • Ábhar Ciste Spear a úsáid ar bhealach tráchtála ar bith;
 • Athraigh aon cheann de na fógraí faoi chóipcheart, trádmharcanna nó cearta maoine intleachtúla eile a d’fhéadfadh a bheith mar chuid d’Ábhar an Chiste Spear.

NÍ RÁTHAÍMID CRUINNEAS, IOMLÁINE NÁ ÚSÁIDEACHT AON FHAISNÉISE AR AN TSEIRBHÍS NÁ NÍ THACAÍMID LE CRUINNEAS NÁ IONTAOFACHT AON TUAIRIME, COMHAIRLE NÓ RÁITIS A DHÉANANN AON TRÍÚ PÁIRTÍ. Is eagraíocht neamhspleách, neamhpháirtíneach é Spear Fund. Ní ghlacann an Ciste Spear aon seasaimh institiúideacha maidir le saincheisteanna beartais. Ní formhuiniú iad tagairtí d’eintitis shonracha neamhbhrabúis, phríobháideacha nó rialtais.

4. Na Seirbhísí a Úsáid

Aois Incháilitheachta: Ní mór duit a bheith in aois an tromlaigh dhlíthiúil nó níos sine i d’áit chónaithe chun na Seirbhísí a úsáid.

Rochtain a fháil ar na Seirbhísí: Tá tú freagrach as an tseirbhís bogearraí, crua-earraí agus Idirlín a theastaíonn chun na Seirbhísí a rochtain agus a úsáid. Má dhéanann tú rochtain ar na Seirbhísí ar d’fhón cliste, ar do tháibléad nó ar do ghléas soghluaiste eile (“Gléas Soghluaiste”), is tusa amháin atá freagrach as aon sonraí agus táillí eile a bhaineann le húsáid na Seirbhísí trí do Ghléas Soghluaiste.

Féadfaidh Seirbhísí áirithe seirbhísí teachtaireachtaí téacs (SMS nó MMS) a thairiscint. D’fhéadfadh rátaí teachtaireachta agus sonraí a bheith i gceist. Nuair a roghnaíonn tú teachtaireachtaí téacs a fháil uainn, braitheann minicíocht na dteachtaireachtaí téacs a sheolaimid chugat ar d’idirbhearta linn. Déanann do sholáthraí seirbhíse gan sreang gach muirear a bhilleáil agus a íoc leis. Téigh i dteagmháil le do sholáthraí seirbhíse gan sreang le haghaidh pleananna agus sonraí praghsála. Cuirtear seirbhísí teachtaireachta téacs ar fáil ar bhonn “mar atá” agus b’fhéidir nach mbeidh siad ar fáil i ngach réimse i gcónaí.

Trí aontú le teachtaireachtaí téacs a fháil, tuigeann tú agus aontaíonn tú go bhféadfadh Spear Fund córas diailithe uathoibríoch a úsáid chun teachtaireachtaí téacs a sheachadadh duit agus nach bhfuil do thoiliú chun teachtaireachtaí téacs a fháil ag teastáil mar choinníoll ceannaigh d’aon earraí nó seirbhísí.

Ní ráthaímid go mbeidh na Seirbhísí ar fáil i gcónaí sa lá. Féadfaidh Spear Fund uasghrádú, nuashonruithe a dhéanamh ó am go ham nó gan na Seirbhísí a chur ar fáil ar shlí eile. A mhéid is mó atá údaraithe faoin dlí is infheidhme, coimeádaimid an ceart againn féin aon cheann nó gach ceann de na Seirbhísí a athrú, a bhaint, a scriosadh, a shrianadh, a bhlocáil, nó stop a chur le haon cheann nó gach ceann de na Seirbhísí a sholáthar tráth ar bith agus gan fógra. Ach amháin mar a fhoráiltear inár gcomhaontuithe deontóra, níl aon oibleagáid ar Spear Fund rochtain nó tacaíocht a sholáthar do na Seirbhísí.

Srianta ar d’Úsáid Seirbhísí: Is féidir leat na Seirbhísí a úsáid chun críocha dleathacha neamhthráchtála amháin. Aontaíonn tú nach ndéanfaidh tú (agus aontaíonn tú gan aon tríú páirtí a spreagadh nó a cheadú):

 • Sárú, tástáil, dul timpeall (nó iarracht a dhéanamh sárú, tástáil nó teacht timpeall) ar aon ghné slándála, cóipchosanta nó bainistíochta ceart sna Seirbhísí nó iarracht eile rochtain neamhúdaraithe a fháil ar na Seirbhísí, nó ar chórais nó líonraí ríomhaireachta an Chiste Sleá,
 • Oibreacha nó feabhsuithe díorthacha (cibé acu inphaitinnithe nó nach bhfuil) d’aon chuid de na Seirbhísí a chóipeáil, a mhodhnú, a aistriú, a oiriúnú nó a chruthú ar shlí eile;
 • Na Seirbhísí a dhíthiomsú, a aisiompú, a dhíchóimeáil nó a dhíchódú nó iarracht a dhéanamh ar shlí eile cód foinseach aon chuid de na Seirbhísí a dhíorthú nó rochtain a fháil air (mura gcuireann dlíthe infheidhme cosc sonrach ar an srian sin);
 • Aon chóipcheart, trádmharc nó maoin intleachtúil eile nó fógraí dílseánaigh atá sna Seirbhísí a bhaint, a athrú nó a cheilt;
 • Bain úsáid as aon robot, Spider, iarratas cuardaigh / aisghabhála láithreáin, nó gléas uathoibrithe eile, próiseas nó modhanna chun aon chuid de na Seirbhísí a rochtain, a aisghabháil, a scríobadh nó a innéacsú;
 • Bain úsáid as na Seirbhísí chun aon táirgí nó seirbhísí a fhógairt, a cheannach nó a dhíol;
 • Aon chuid de na leathanaigh ghréasáin atá mar chuid de na Seirbhísí a athchóiriú nó a fhrámú gan toiliú i scríbhinn ón gCiste Sleá;
 • Aon chláir nó scripteanna a chur faoi deara nó a sheoladh chun críche aon chuid de na Seirbhísí a scríobadh, a innéacsú, a shuirbhéireacht, nó a mhianadóireacht ar shlí eile nó chun ualach míchuí a chur ar oibriú agus/nó feidhmiúlacht aon ghné de na Seirbhísí nó chun bac míchuí a chur ar oibriú agus/nó feidhmiúlacht aon ghné de na Seirbhísí;
 • Sonraí Pearsanta (mar a shainmhínítear sa Pholasaí Príobháideachais) a bhailiú nó a stóráil faoi aon úsáideoir eile gan toiliú sainráite i scríbhinn a fháil uaidh nó uaithi.

5. Aighneachtaí

Trí thuairimí, píosaí, smaointe nó faisnéis eile (le chéile, “Aighneachtaí”) a phostáil, a chur isteach, nó a tharchur ar shlí eile chugainn, tugann tú ceart domhanda, neamheisiach, focheadúnaithe, insannta, saor ó ríchíosanna, suthain, neamh-inchúlghairthe (lena n-áirítear aon chearta morálta) agus ceadúnas chun saothair dhíorthacha a úsáid, a atáirgeadh, a dháileadh, a chruthú bunaithe ar Aighneachtaí den sórt sin (go hiomlán nó go páirteach) in aon mheáin atá ar eolas anois nó a forbraíodh ina dhiaidh seo, chun críche ar bith, gan cúiteamh a thabhairt duit féin ná d’aon soláthraí eile de na hAighneachtaí. Ceadaíonn tú freisin d’aon chuairteoir ar Sheirbhísí Ciste Spear rochtain a fháil ar Aighneachtaí den sórt sin, iad a thaispeáint, a fheiceáil, a stóráil agus a atáirgeadh lena n-úsáid go pearsanta.

Cé nach bhfuil aon oibleagáid ar Spear Fund monatóireacht a dhéanamh ar na hAighneachtaí, admhaíonn tú agus aontaíonn tú gur féidir linn ceann amháin nó gach ceann de na nithe seo a leanas a dhéanamh: A) monatóireacht a dhéanamh ar na hAighneachtaí; B) aon Aighneacht a athrú, a chur in eagar nó a bhaint; nó C) aon Aighneachtaí a nochtadh. Tiocfaidh an chuid seo slán ó fhoirceannadh nó dul in éag na dTéarmaí Úsáide seo.

6. Séanadh Barántaí

Tugann Spear Fund barántas go bhfuil an Comhaontú seo déanta go bailí ag Spear Fund agus go bhfuil an chumhacht dhlíthiúil aige é sin a dhéanamh. Tugann tú barántas go ndearna tú an Comhaontú seo go bailí agus go bhfuil an chumhacht dhlíthiúil agat é sin a dhéanamh.

ACH AMHÁIN MAR A FHORÁILTEAR GO SAINRÁITE THUAS, SOLÁTHRAÍTEAR SEIRBHÍSÍ AN CHISTE SPEAR “MAR ATÁ” AGUS “MAR ATÁ AR FÁIL” GAN BHARÁNTAS D’AON CHINEÁL, SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE. Séanann Spear Fund go sonrach gach baránta agus coinníoll d’aon chineál, lena n-áirítear gach baránta agus coinníoll indíoltachta intuigthe, oiriúnacht chun críche áirithe, teideal, neamh-shárú, saoirse ó lochtanna, úsáid gan bhriseadh agus gach baránta atá intuigthe ó aon chúrsa déileála nó úsáide trádála. Ní thugann an Ciste Spear barántas go (a) comhlíonfaidh na Seirbhísí do chuid riachtanas, (b) beidh oibriú na Seirbhísí gan bhriseadh nó saor ó víreas nó saor ó earráidí nó (c) ceartófar earráidí. Ní chruthaíonn agus ní chruthóidh aon chomhairle ó bhéal nó i scríbhinn a sholáthraíonn Spear Fund nó a ghníomhairí údaraithe aon bharántas. NÍ CHEADAÍONN ROINNT DLÍNSÍ BARÁNTAÍ INTUIGTHE A EISIAMH, RUD A CHIALLAÍONN GO BHFÉADFADH SÉ NACH MBEADH FEIDHM AG CUID DE NA HEISIAIMH THUAS NÓ AG GACH CEANN DE NA HEISIAIMH THUAS MAIDIR LEAT.

TÁ AN ÚSÁID A BHAINEANN TÚ AS NA SEIRBHÍSÍ AR DO PHRIACAL FÉIN.

7. Teorainn le Dliteanas

TARSCAOILEANN TÚ AGUS COMHAONTAÍONN TÚ FREISIN GAN AON DAMÁISTÍ TEAGMHASACHA, SPEISIALTA, IARMHARTACHA, EISEAMLÁIREACHA, PIONÓSACHA, FEABHSAITHE NÓ INDÍREACHA A DHEARBHÚ I GCOINNE CHISTE SPEAR, LENA N-ÁIRÍTEAR, GAN TEORAINN, BRABÚIS CHAILLTE NÓ IONCAM, LAGHDÚ AR LUACH, DAMÁISTÍ AS CAILLTEANAS NÓ ÉILLIÚ SONRAÍ NÓ CLÁR, BRISEADH SEIRBHÍSE AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ IONAID, FIÚ MÁS EOL DON CHISTE SPEAR NÓ MÁ CUIREADH IN IÚL DÓ GO BHFÉADFADH DAMÁISTÍ DEN SÓRT SIN A BHEITH ANN, I NGACH CÁS, A EASCRAÍONN AS NÓ A BHAINEANN LE HÚSÁID NÓ NEAMHÁBALTACHT AN TSEIRBHÍS A ÚSÁID NÓ LE HIOMPAR TÚ FÉIN NÓ AON ÚSÁIDEORA CLÁRAITHE EILE I DTACA LE HÚSÁID NA SEIRBHÍSE. IS É AN T-AON LEIGHEAS ATÁ AGAT AR MHÍSHÁSTACHT LEIS NA SEIRBHÍSÍ NÓ LE HAON SUÍOMH NASCTHA NÁ STOP A CHUR LEIS AN ÚSÁID A BHAINEANN TÚ AS. NÍ BHEIDH IN IMTHOSCA AR BITH SPEAR DLITEANAS COMHIOMLÁN CISTE A THABHAIRT DUIT AS AON DÍOBHÁIL NÓ DLITEANAS A EASCRAÍONN AS DO ÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ, CIBÉ ACU FAOI THEOIRICÍ CONARTHA, TORT, NÓ AR SHLÍ EILE, NÍOS MÓ NÁ $100.

Ní bheidh feidhm ag an séanadh dliteanais sin roimhe seo a mhéid a thoirmisctear leis an dlí is infheidhme i ndlínse d’áite cónaithe. Aithníonn tú agus comhaontaíonn tú gur téarmaí riachtanacha iad na teorainneacha dliteanais thuas mar aon leis na forálacha eile sa Chomhaontú seo a chuireann teorainn le dliteanas agus nach mbeadh Spear Fund sásta na cearta atá leagtha amach sa Chomhaontú seo a dheonú duit murach go n-aontaíonn tú leis na teorainneacha dliteanais thuas.

8. Réiteach Díospóide

Má tá gearán agat faoi na Seirbhísí, déan teagmháil le The Spear Fund trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag legal@thespearfund.org.

COMHAONTAÍONN TÚ FÉIN AGUS AN SPEAR FUND LEIS SEO AON CHEARTA A THABHAIRT SUAS CHUN ÉILIMH A MHEALLADH I GCÚIRT NÓ OS COMHAIR GIÚIRÉ, NÓ PÁIRT A GHLACADH I GCAINGEAN RANGA NÓ I GCAINGEAN IONADAÍOCH MAIDIR LE HÉILEAMH. D’FHÉADFADH CEARTA EILE A BHEADH AGAT DÁ RACHFÁ CHUN NA CÚIRTE A BHEITH AR FÁIL FREISIN NÓ D’FHÉADFADH SIAD A BHEITH TEORANTA IN EADRÁIN.

AONTAÍONN TÚ NACH MÓR TÚS A CHUR LE HAON CHÚIS CHAINGNE A EASCRAÍONN AS NA SEIRBHÍSÍ NÓ A BHAINEANN LEO LAISTIGH DE BHLIAIN AMHÁIN (1) TAR ÉIS DON CHÚIS CHAINGNE FABHRÚ; SEACHAS SIN, TÁ AN CHÚIS CHAINGNE FAOI URCHOSC BUAN.

DÉANFAR AON ÉILEAMH, DÍOSPÓID NÓ CONSPÓID (CIBÉ ACU I GCONRADH, I DTORT NÓ AR SHLÍ EILE, CIBÉ ACU ATÁ ANN CHEANA FÉIN, SAN AM I LÁTHAIR NÓ SA TODHCHAÍ, AGUS LENA N-ÁIRÍTEAR REACHTÚIL, COSAINT TOMHALTÓIRÍ, AN DLÍ COITEANN, TORT D’AON GHNÓ, ÉILIMH URGHAIRE AGUS CHOTHROMAIS) IDIR TÚ FÉIN AGUS MUID AG EASCAIRT AS NA SEIRBHÍSÍ NÓ A BHAINEANN LEO AR BHEALACH AR BITH, A RÉITEACH GO HEISIACH AGUS AR DEIREADH TRÍ EADRÁIN CHEANGAILTEACH.

Déanfaidh Cumann Eadrána Mheiriceá (“AAA) an eadráin a riaradh laistigh de Chontae Utah de réir na Rialacha Eadrána Tomhaltóirí (na “Rialacha AAA“) a bheidh i bhfeidhm ansin, ach amháin mar a mhodhnaítear leis an Alt seo. (Tá Rialacha AAA ar fáil ag www.adr.org/arb_med nó trí ghlaoch ar an AAA ag 1-800-778-7879.) Rialóidh an tAcht Eadrána Cónaidhme léiriú agus forfheidhmiú an Ailt seo.

Beidh údarás eisiach ag an eadránaí aon díospóid a bhaineann le treallacht agus/nó in-fhorfheidhmitheacht na forála eadrána seo a réiteach, lena n-áirítear aon agóid neamh-chomhsheasmhachta nó aon agóid eile go bhfuil an fhoráil eadrána nó an Comhaontú seo ar neamhní, in-neamhnithe, nó neamhbhailí ar shlí eile. Beidh sé de chumhacht ag an eadránaí cibé faoiseamh a bheadh ar fáil sa chúirt faoi dhlí nó i gcothromas a dheonú. Beidh aon dámhachtain de chuid an eadránaí/na n-eadránaithe ina dámhachtain chríochnaitheach agus ina ceangal ar gach ceann de na páirtithe, agus féadfar í a thaifeadadh mar bhreithiúnas in aon chúirt dlínse inniúla.

Aontaíonn tú le headráin ar bhonn aonair. In aon díospóid, NÍ BHEIDH TÚ FÉIN NÁ SPEAR FUND I DTEIDEAL PÁIRT A GHLACADH NÓ ÉILIMH A CHOMHDHLÚTHÚ AG CUSTAIMÉIRÍ EILE NÓ I GCOINNE CUSTAIMÉIRÍ EILE SA CHÚIRT NÓ IN EADRÁIN NÓ PÁIRT A GHLACADH AR SHLÍ EILE IN AON ÉILEAMH MAR IONADAÍ RANGA, MAR CHOMHALTA RANGA NÓ I GCÁIL ARD-AIGHNE PRÍOBHÁIDEACH. Ní fhéadfaidh an binse eadrána níos mó ná éilimh duine amháin a chomhdhlúthú, agus ní fhéadfaidh sé a bheith i gceannas thairis sin ar aon chineál imeachta ionadaí nó aicme. Níl aon chumhacht ag an mbinse eadrána breithniú a dhéanamh ar infhorfheidhmitheacht an tarscaoilte eadrána aicme seo agus ní fhéadfar aon agóid i gcoinne an tarscaoilte eadrána aicme a thabhairt ar aird ach amháin i gcúirt dlínse inniúla.

Má fhaightear aon fhoráil den chomhaontú eadrána seo neamh-infheidhmithe, gearrfar an fhoráil neamh-infheidhmithe agus cuirfear na téarmaí eadrána eile i bhfeidhm.

9. Dlí agus Dlínse Rialaithe

Oibrítear an suíomh gréasáin seo ó na Stáit Aontaithe. Gach ábhar a éiríonn as an gComhaontú seo nó a bhaineann leis, tá siad faoi rialú agus forléiriú de réir dhlíthe inmheánacha Stát Utah gan éifeacht a thabhairt d’aon rogha nó d’aon fhoráil nó riail easaontachta dlí (cibé acu de Stát Utah nó d’aon dlínse eile é) a bheadh ina chúis le feidhmiú dhlíthe aon dlínse seachas dlíthe Stát Utah. Is i gContae Utah, Utah, amháin, a thionscnófar aon chaingean a thionscnóidh aon pháirtí chun an Comhaontú seo a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear trí eadráin).

10. Úsáid Idirnáisiúnta

Mura bhfuil cónaí ort sna Stáit Aontaithe agus má tá tú ag teacht ar ár Seirbhísí ó lasmuigh de na Stáit Aontaithe, aontaíonn tú le faisnéis áirithe a aistriú lasmuigh de do thír dhúchais chugainn agus go leanfaidh tú na dlíthe go léir a bhaineann leat.

Tá freastalaithe, feidhmchláir, néalseirbhísí agus oibríochtaí Spear Fund lonnaithe go príomha sna Stáit Aontaithe agus tá ár mbeartais agus ár nósanna imeachta bunaithe go príomha ar dhlí na Stát Aontaithe. Mar gheall air seo, tá feidhm shonrach ag na forálacha seo a leanas maidir le húsáideoirí atá lonnaithe lasmuigh de na Stáit Aontaithe: (i) toilíonn tú le d’fhaisnéis (lena n-áirítear Aighneachtaí agus Sonraí Pearsanta) a aistriú, a stóráil agus a phróiseáil chuig na Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile agus iontu; (ii) má tá na Seirbhísí á n-úsáid agat ó thír atá trádbhactha ag na Stáit Aontaithe, nó má tá tú ar liosta Roinn Státchiste na Stát Aontaithe de “Náisiúnaigh Sainainmnithe,” níl tú údaraithe chun rochtain a fháil ar na Seirbhísí nó iad a úsáid; agus (iii) go n-aontaíonn tú gach dlí, riail agus rialachán áitiúil is infheidhme a chomhlíonadh, lena n-áirítear gach dlí, riail agus rialachán atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil cónaí ort agus sa tír óna bhfaigheann tú rochtain ar na Seirbhísí. Níl sé i gceist na Seirbhísí a dháileadh ar aon duine nó eintiteas nó a úsáid in aon dlínse nó tír ina mbeadh dáileadh nó úsáid den sórt sin contrártha don dlí nó don rialachán, nó a chuirfeadh an Ciste Sleá nó a chleamhnaithe faoi réir aon cheanglais chlárúcháin laistigh den dlínse nó den tír sin.

11. Foirceannadh

Forchoimeádann Spear Fund an ceart láithreach do rochtain ar na Seirbhísí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh gan fógra má chreideann Spear Fund gur sháraigh tú an Comhaontú seo.

Ní chuirfidh foirceannadh teorainn le haon cheann de chearta nó leigheasanna eile an Chiste Sleá. Mairfidh na Rannóga dar teideal “Ábhar an Chiste Sleá”, “Séanadh Barántas”, “Teorannú Dliteanais”, “Réiteach Díospóide”, “Téarmaí Ginearálta” agus aon fhoráil eile a bheartaítear maireachtáil ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo.

12. Naisc chuig Láithreáin Ghréasáin agus Seirbhísí Eile

Tá naisc sna Seirbhísí le láithreáin ghréasáin agus seirbhísí eile a cheapann muid a d’fhéadfadh spéis a bheith agat iontu (le chéile, “Seirbhísí Nasctha”). Níl Seirbhísí Nasctha faoi smacht Spear Fund agus níl Spear Fund freagrach as Seirbhísí Nasctha ná as aon fhaisnéis nó ábhair maidir le haon Seirbhís Nasctha nó aon chineál tarchuir a fhaightear ó aon Seirbhís Nasctha. Ní hionann nasc a chur san áireamh agus formhuiniú ó Spear Fund na Seirbhísí Nasctha ná aon bhaint le hoibreoirí na Seirbhísí Nasctha. Ní dhéanann Spear Fund imscrúdú, fíorú ná monatóireacht ar na Seirbhísí Nasctha. Soláthraíonn Spear Fund naisc chuig Seirbhísí Nasctha mar áis duit amháin. Faigheann tú rochtain ar Sheirbhísí Nasctha ar do phriacal féin.

13. Téarmaí Ginearálta

 • Leis an gComhaontú seo, (i) árachuithe chun tairbhe agus beidh sé ina cheangal ar Spear Fund agus tusa agus do chomharbaí agus do shannaithe, faoi seach, agus (ii) féadfaidh Spear Fund é a shannadh ach ní fhéadfaidh tú an Comhaontú seo a shannadh gan toiliú sainráite sainráite a fháil roimh ré ón Spear Fund.
 • Is éard atá sa Chomhaontú seo an tuiscint iomlán ag agus idir Spear Fund agus tú maidir leis an ábhar a thuairiscítear anseo.
 • Má bhíonn aon fhoráil den Chomhaontú seo neamh-infheidhmithe nó neamhbhailí go hiomlán nó go páirteach, leanfaidh na forálacha eile (nó codanna díobh) den éifeacht chéanna a bheadh acu dá mba nár cuireadh an fhoráil neamh-infheidhmithe nó neamhbhailí sin isteach anseo.
 • Má theipeann ar Spear Fund tráth ar bith aon téarma den Chomhaontú seo a fhorfheidhmiú go docht, ní tarscaoileadh ar aon téarma a bheidh i mainneachtain aon téarma a fhorfheidhmiú ar ócáid ar bith agus ní choiscfidh sé forfheidhmiú ar aon ócáid eile.
 • Ní mheasfar gurb ionann aon ní sa Chomhaontú seo agus Ciste Sleá nó tusa mar ghníomhaire nó ionadaí an duine eile nó mar chomhfhiontair nó mar chomhpháirtithe.
 • Is ar mhaithe le háisiúlacht amháin atá na ceannteidil agus na fotheidil atá anseo.
 • Dréachtófar an Comhaontú seo agus na doiciméid ghaolmhara go léir i mBéarla. Cé gur féidir téacs áirithe sa Chomhaontú seo a chur ar fáil i dteangacha seachas an Béarla (bíodh sé aistrithe ag duine nó le bogearraí ríomhaireachta amháin), rialaíonn an leagan Béarla.

14. Ceist faoi na seirbhísí

Má tá ceist agat faoi na Seirbhísí, déan teagmháil le Spear Fund trí chliceáil

anseo

.

An Ciste Sleá

565 IARTHAR 465 THUAIDH
STE 150
PROVIDENCE, UT 84332